Trafiłeś tutaj więc napewno szukasz kominiarza

Dobry kominiarz to gwarancja bezpieczeństwa!

więcej informacji

O NAS


Od kilkunastu lat świadczymy usługi kominiarskie w regionie. Wcześniej pod rodzinną firmą Adama Tlałki a teraz ze względu na poszerzanie rynku i zakresu działalności postanowililiśmy otworzyć odrębną działalność. Naszym nadrzędnym celem jest rzetelność i fachowość wykonywanych usług o czym świadczy grono zadowolonych klientów.


Zakład wykonuje usługi z zakresu kominiarstwa takie jak:


-czyszczenie przewodów kominowych dymowych,spalinowych i wentylacyjnych
-okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych
-odbiory kominiarskie w budynkach nowych i po remontach
-inwentaryzacje urządzeń grzewczo- kominowych
-wydawanie zaświadczeń dla potrzeb zakładu gazowniczego
-badanie przewodów kominowych kamerą inspekcyjną
-wykrywanie zagruzowań i udrażnianie przewodów kominowych
-montaż nasad i wkładów kominowych
-mechaniczne czyszczenie przewodów dymowych
-fachowe doradztwo
-usługi pokrewno-kominiarskie wg uzgodnienia


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,OSOBY PRYWATNE,FIRMY,SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE.
AKTY PRAWNE

Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia z zakresu kominiarstwa.1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r)

"Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właścieiela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz do roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle komoniarskim."


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 rozdz. 7&34).

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia przewodów:
-dymowych - co namniej 4 razy w roku
- spalinowych - co najmniej 2 razy w roku
-wentylacyjnych - co najmniej 1 raz w roku


KONTAKT
Dane kontaktowe:

Mariusz Jurczyński
Andrzejówka 36
33-370 Muszyna

tel. 18 471 81 59

kom. 513 147 307

Wysyłając pliki poprzez email
prosimy o podanie zwrotnych danych kontaktowych!

e-mail: mariuszcom@op.pl